I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2007-12-17
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida uczestnikiem I Ogólnopolskiego Programu dla młodzieży „MAM HAKA NA RAKA”
W Polsce nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia. W każdej godzinie zachorowuje 12 osób, a umiera 9. Rozpoznanie choroby nowotworowej to nie jest, jak czasami się sądzi, wyrok śmierci. We wczesnej fazie rozwoju każdy nowotwór jest całkowicie uleczalny!!. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym. Galeria zdjęć
Mając na uwadze doniosłość w/w problematyki grupa uczennic z klasy IIC („przyrodniczej”) postanowiła włączyć się do Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „MAMA HAKA NA RAKA’, realizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Prezesa Polskiej Unii Onkologii, Rzecznika Praw Dziecka, IFMSA Poland oraz stowarzyszeń pacjentów z chorobami nowotworowymi (Amazonki).
Celem programu jest:
- aktywne przekazywanie podstawowej wiedzy na temat chorób nowotworowych i ich profilaktyki następującym grupom społecznym:
- rówieśnikom na specjalnie przygotowanych lekcjach biologii lub g.d.d.w.,
- uczniom najstarszych klas gimnazjalnych,
- kolegom z innych szkół ponadgimnazjalnych,
- zaprojektowanie kampanii społecznej skierowanej do osób dorosłych (nauczycieli, rodziców, mieszkańców dzielnicy), której głównym celem jest kształtowanie świadomości prozdrowotnej, nawyku dbania o swoje zdrowie, korzystania z dostępnych badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych.
Zespół uczennic z klasy IIC w składzie: Marta Salach, Paulina Pianowska, Magdalena Nowakowska, Anna Wierzchołowska i Ewelina Katner wraz z opiekunem, p. Wiesławą Wróbel, uczestniczył 19.10.2007 roku w wojewódzkich warsztatach szkoleniowych zorganizowanych w Warszawie przez organizatorów w/w programu podczas których młodzież uzyskała podstawową wiedzę na temat chorób nowotworowych i ich profilaktyki oraz poznała zasady prowadzenia edukacji rówieśniczej. Warsztaty prowadzone były przez studentów medycyny z udziałem lekarzy onkologów i przedstawicieli organizacji pacjentów onkologicznych
W listopadzie uczennice przystąpiły do realizacji programu na terenie swojej macierzystej szkoły
- poinformowały dyrektora I Liceum p. Władysława Klimaszewskiego o zamiarze przeprowadzenia w/w programu i uzyskały jego akceptację,
- opracowały ulotki informacyjne na temat przyczyn, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów,
- przygotowały plakaty związane tematycznie z omawianą problematyką,
- przeprowadziły odpowiednio przygotowane lekcje w wybranych klasach I, II i III.
Realizowanym programem postanowiono również objąć uczniów z innych szkół na terenie Wyszkowa. Po uzyskaniu zgody ze strony właściwych dyrekcji uczennice zrealizowały program profilaktyczny w 3 klasach Gimnazjum Nr 2 oraz w 3 klasach Zespołu Szkół Nr 3.
Program „Mam haka na raka” ma zasięg ogólnopolski i pomyślany jest jako forma konkursu. Do udziału w programie zgłosiło się 557 zespołów z całej Polski, w tym 61 z województwa mazowieckiego. Uczestnicy konkursu, po przeprowadzeniu akcji szkoleniowej wśród swoich rówieśników i rodziców, zamieszczają sprawozdanie z jej przeprowadzenia na stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl w miejscu przeznaczonym danej szkole. Przesłana dokumentacja będzie oceniana przez Jury, zaś najbardziej aktywne „zespoły konkursowe” wezmą udział w warsztatach zimowych (ferie 2008), podczas których uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia kampanii społecznych. Zdobyta wiedza pozwoli im samodzielnie zaprojektować skuteczną kampanię promującą profilaktykę chorób nowotworowych.
Projekty kampanii społecznej zamieszczone w wyznaczonej strefie na serwisie www.mamhakanaraka.pl, oceniane będą w ogólnopolskim głosowaniu przez osoby odwiedzające daną stronę internetową; zwycięski projekt zrealizowany zostanie jako kampania ogólnopolska.
Niezależnie jednak od uzyskanego miejsca czy zdobytej nagrody, najważniejsze i godne pochwały jest zaangażowanie społeczne grupy uczennic z klasy IIC naszego liceum, które nie szczędziły swojego czasu na przygotowanie i zrealizowanie tak ważnego programu wśród swoich rówieśników.
Mamy jednak wspaniałą młodzież !!
[Galeria zdjęć] [Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.