I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2012-03-13
Warsztaty zawodoznawcze dla klas drugich liceum
W dniach 22, 24, 27 i 28 II 2012 r. uczniowie każdej z siedmiu klas drugich uczestniczyli w trzygodzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego - p. Marzenę Sobczyńską. Galeria zdjęć
Warsztaty podzielone zostały na trzy części:
W pierwszej części miał miejsce wykład dotyczący czynników wpływających na podjęcie właściwiej decyzji zawodowej. Usłyszeliśmy dużo informacji i wskazówek w zakresie trzech obszarów decyzyjnych:
a) Poznawania siebie - predyspozycje, np. zdolności, zainteresowania, typ osobowości itp.
b) Poznawania zawodów (zawody przyszłościowe) - wynagrodzenia, zadania, czynności robocze, rynek pracy
c) Poznania studiów - tryb, system studiów, kategorie uczelni, różne wymogi rekrutacyjne nie tylko na różnych kategoriach uczelni, ale i w obrębie jednej, np. uniwersytetów
Dowiedzieliśmy się też o różnych zmianach w szkolnictwie wyższym:
 konsekwencje uczestnictwa Polski w Procesie Bolońskim, by zdobyte wykształcenie miało jednakową wartość bez względu na kraj, np. :
- matura furtką rekrutacyjną na studia(egzaminy obowiązkowe tylko na niektóre uczelnie, np. artystyczne, sportowe wojskowe)
- dwustopniowy system studiów: licencjat- magister ( jednolite pozostaje prawo, psychologia, aktorstwo, farmacja, stomatologia, medyczne i wetenaryjne)
- system punktów ECTS, który gwarantuje uzyskanie zaliczenia w całej Europie, w Polsce pierwszy wprowadził do Uniwersytet Jagielloński
 jeden kierunek studiów furtką do wielu zawodów albo kilka kierunków prowadzących do jednego zawodu
 śledzenie zmian w rekrutacji i powstawania nowych kierunków, nowych dziedzin zawodowych
 przydatne adresy internetowe
W drugiej części każdy z z nas miał możliwość uzyskania wielu informacji z obszaru „poznanie siebie”, określanie swojego typu orientacji zawodowej. Wypełniliśmy ankiety zawodoznawcze i konsultowaliśmy je z doradcą zawodowym.
W trzeciej części był czas na zapoznanie się indywidualnie z szeroką ofertą uczelni państwowych(uniwersytety, politechniki, uczelnie ekonomiczne, pedagogiczne, rolnicze, artystyczne, AWF-y, wojskowe) i prywatnych. Przygotowane materiały zawierały nie tylko wymogi rekrutacyjne, ale też opisy wydziałów, kierunków, specjalności, kierunków zawodowe, zawodów, możliwości zatrudnienia, rankingów, studiów na granicą, itp.
P. Sobczyńska przybliżyła nam również propozycje i wskazówki dotyczące Międzynarodowego Salonu Wyższych Uczelni „Perspektywy 2012” w Warszawie w dniu 2.03.2012 r.
Sądzę, że warsztaty zawodoznawcze uświadomiły nam, jak ważny i niełatwy jest wybór dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Decyzja ta przebiega wieloetapowo i powinna być podjęta teraz w II semestrze klasy drugiej, bo za nią powinna pójść konkretna praca z konkretnych przedmiotów uwzględnionych przy rekrutacji na studia.

Kapla Joanna
Kl. II E
[Galeria zdjęć] [Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.