I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  


Kategoria: 
Autor: | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2012-10-25
Informacja
Informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie nie jest współorganizatorem imprezy „Licealia” w klubie Odysey w dniu 25 października br. Impreza ma charakter prywatny. Galeria zdjęć
[Galeria zdjęć]
Autor: | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2012-10-02
INFORMACJA
Informuję, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego w miesiącu październiku 2012 z kwoty 351,00 zł. na kwotę 456,00 zł. prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków dla osób, które po zmianach spełniają w/w kryterium.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie I liceum

"Wyprawka szkolna 2012"

można składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie od 1 października 2012 r. do 19 października 2012 r.
Autor: Piotrowicz Dorota | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2012-08-23
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie zaprasza nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013, która odbędzie się w dniu 3 września 2012 roku o godzinie 9:00 na placu przed budynkiem szkoły lub na sali gimnastycznej (w zależności od warunków pogodowych).
Autor: Piotrowicz Dorota | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2012-07-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczenia kuchni w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie
Przetarg nieograniczony - Zasilenie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej nawiewnej w zapleczu kuchennym internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie

Informujemy, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), w wyniku postępowania o udzie...
[Więcej >>]
Autor: Piotrowicz Dorota | Kategoria: Dyrekcja | Data: 2012-06-28
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
29 czerwca 2012r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego.
Świadectwa dojrzałości będą wydawane przez wychowawców klas w dniu 29 czerwca 2012r. o godz. 13:00.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że ze względów technicznych nie zostanie w tym roku udostępniony serwis dla maturzystów, umożliwiający indywidualne pobieranie wyników.
Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.