I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Zasady rekrutacji 2018/2019Kryteria - świadectwo Punkty w postepowaniu
rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia maksymalnie 18 pkt
wynik z języka polskiego ocena celująca - 18 pkt,
ocena bardzo dobra - 17 pkt,
ocena dobra - 14 pkt,
ocena dostateczna - 8 pkt,
ocena dopuszczająca - 2 pkt
wynik z matematyki jak wyżej
wynik z I przedmiotu jak wyżej
wynik z II przedmiotu jak wyżej
max 100 pktKryteria – egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
max 100 pkt


Razem: 200 pkt


Przedmioty punktowane w zależności od wybranej klasy:
  • społeczno-prawna z językiem angielskim: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
  • matematyczno-fizyczno-informatyczna: język polski, matematyka, fizyka, geografia
  • biologiczno-chemiczna: język polski, matematyka, biologia, chemia
  • klasa geograficzno-matematyczno-językowa: język polski, matematyka, geografia, język angielski
  • klasa matematyczno-biologiczno-chemiczna: język polski, matematyka, biologia, chemia© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.