I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Konkurs Filmowy Czas na "Norwida"

Regulamin Konkursu Filmowego Czas na "Norwida"

  • Zakładamy, że Twoja pasją jest filmowanie i jesteś uczniem I LO im. C. K. Norwida. Czekamy na filmy (do 5 min) nakręcone kamerą lub telefonem komórkowym.

  • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 15 lutego 2014 na płycie CD, podpisanej godłem oraz opatrzonej tytułem pracy. Do płyty należy dołączyć kopertę ze swoimi danymi (imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy), podpisaną tym samym godłem.

  • Jeden uczestnik może przygotować dowolną liczbę prac.

  • Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem prawa do niekomercyjnego wykorzystania przez organizatora prac na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w szczególności: publikacja drukiem, zapis elektroniczny i za pośrednictwem Internetu, wystawy konkursowe, działania promocyjne i edukacyjne, publikacje prasowe związane z konkursem, bądź też z działalnością organizatora oraz udostępnianie prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielona na czas nieograniczony.

  • Czekamy na prace samodzielne, oryginalne, dobre techniczne.


Propozycje tematów prac na Konkurs Filmowy:
  • Tytuł konkursu uczyń mottem swojego filmu.

  • Co widzi kasztan? Kadry z życia ucznia.

  • Liceum we wspomnieniach mojego rodzica (przyjaciela rodziny, krewnego, pracownika szkoły, nauczyciela).

  • "Norwid" w 100 sekund - filmowy portret szkoły.

  • W "Norwidzie" polecam…


© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.