I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Konkurs Literacki "Historie licealne"

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego Historie licealne

  • Szkolny Konkurs Literacki organizowany jest w ramach Konkursu Literackiego Historie licealne, szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.100latlowyszkow.pl .

  • Szkolny Konkurs adresowany jest do obecnych uczniów I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie

  • Wypowiedź konkursowa powinna zmieścić się na 3 stronach formatu A4 (czcionka 12, interlinia 1,5), oczywiście może być krótsza; na wysłanie jej pod adresem: historielo@1lowyszkow.pl jest czas do 21 lutego 2014r. Prace należy podpisać pseudonimem, a do biblioteki szkolnej dostarczyć kopertę ze swoimi danymi (imię, nazwisko, klasa, tytuł pracy), podpisaną tym samym godłem co praca.

  • Oceniając wypowiedź, jury weźmie pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, urodę języka, dziennikarską rzetelność (przy wybranych tematach).


Propozycje tematów prac:
  • Tytuł konkursu uczyń tematem swojej wypowiedzi

  • "Norwid" dziś okiem felietonisty.

  • Co widział kasztan? Liceum we wspomnieniach mojego rodzica (innego członka rodziny, pracownika szkoły, nauczyciela)

  • "Norwid" za sto lat! Albo nieco wcześniej…

  • Sto wersów na stulecie "Norwida".


© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.