I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

[Nawigator]
2A 2filologiczno-prawnicza
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka BD 15 j.polski KM 27 matematyka BD 15 r_j.polski KM 27 r_angielski CW 13
2 8:50- 9:35 r_wos MK 19 j.angielski CW 7 r_historia AG 9 j.niemiecki-1/2 Mr 1
j.francuski-2/2 GP 22
religia RS 19
3 9:45-10:30 r_j.polski KM 27 u_przyroda KJ 11 r_wos MK 19 wf-1/3 ZB sg1
wf-3/3 #w8 sg2
religia RS 19
4 10:40-11:25 r_j.polski KM 27 matematyka BD 15 u_przyroda KJ 11 r_historia AG 9 j.niemiecki-1/2 Mr 1
j.francuski-2/2 GP 22
5 11:40-12:25 j.niemiecki-1/2 Mr 1
j.francuski-2/2 GP 22
wf-1/3 ZB sg1
wf-3/3 #w8 sg2
j.polski KM 27 r_historia AG 9 r_angielski CW 7
6 12:35-13:20 j.angielski CW 10 wf-1/3 ZB sg1
wf-3/3 #w8 sg2
j.polski KM 27 r_angielski CW 7 r_j.polski KM 27
7 13:25-14:10 r_historia AG 9 j.polski KM 27 u_przyroda AJ 10 r_wos MK 19 u_przyroda Ko 5
8 14:15-15:00   zaj. wych. GP 22      
Obowiązuje od: 18 marca 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-15
za pomocą programu Nawigator Optivum
firmy VULCAN
logo programu Nawigator Optivum
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.